Ik ga weg en ik neem mee…

Je hart is net een huisje… waar allerlei gedachten wonen. Onzichtbaar voor mensen reizen ze de hele dag met je mee, waar je ook heen gaat.

Als je in de Heere Jezus gelooft, komt Hij met Zijn Geest in je hart wonen. Dan is ook Hij voortaan altijd bij je, overal waar je bent (Romeinen 8:8-9).

Wist je dat je zelf ook meereist in Iemands hart? Dat is het hart van de Heere Jezus. In Zijn hart zijn alle mensen die in Hem geloven; ook jij als je in Hem gelooft. Overal waar Hij is en bij alles wat Hij meemaakt was en ben je bij hem. Zullen we eens wat teksten lezen? Toen Hij aan het kruis hing en stierf (Romeinen 6:8)… Toen Hij opstond… Toen Hij naar de hemel ging… Nu Hij in de hemel is (Efeze 2:5-6)… Niemand ziet het dat ik zo dicht bij Hem ben, maar toch is het zo. Als Hij terug komt zal iedereen het zien dat ik bij Hem hoor. Samen met Hem zullen we zichtbaar worden voor iedereen op aarde (Kolossenzen 3:3-4)…

Met dit voorbeeld probeerde ik tijdens de gezinsbijbelstudie over de Efezebrief aan de kinderen uit te leggen wat er bedoeld wordt met ‘Hij heeft ons mee opgewekt en ons een mede een plaats gegegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus’ (Efeze 2:6). Ook al proberen we de bijbelstudies eenvoudig te houden, dan nog komen er dingen langs die wat meer inzet vragen om te kunnen begrijpen.

Het gaat hier over het geheimenis, wat Paulus namens de Heere aan ons uitlegt (Efeze 3:4-5). Het is niet makkelijk voorstelbaar hoe dit alles zit, maar het belangrijkste is dat je het aanvaardt als waarheid. Als je gaat begrijpen en aanvaarden wat je nieuwe identiteit IN CHRISTUS is, nadat je tot geloof gekomen bent, zal dat je enorm helpen om de dingen hier op aarde te duiden. Ik ben weg en ik laat los…

Mijn dochter van 11 dacht even na en zei: ‘Pap, kun je in de Bijbel ook bewijzen vinden dat dit echt zo is?’ Ik heb haar laten zien wat er staat in Efeze 6:12, waar duidelijk wordt dat we niet in gevecht zijn tegen aardse wezens, maar tegen geestelijke machten in de hemelse gewesten. Hoe kunnen we daar in gevecht zijn, als we daar niet aanwezig zijn?! ‘Ja, dat is eigenlijk wel logisch’, was haar antwoord. Het geeft me weer nieuwe moed om het te blijven uitleggen, ook aan volwassenen.