Kan ik iets voor je doen?

Dit jaar spreek ik in onze gemeente een aantal keren over het thema ‘Nieuwe ogen’. Samen ontdekken we (dat is althans mijn verlangen) wat de betekenis is van het feit dat wij ín Christus zijn en dat ons leven mét Hem verborgen is in God (Kol.3:3). Christus is gestorven, begraven, opgewekt en heeft Zijn hemelse positie ingenomen. Gods Woord vertelt ons niet alleen wat Hij – plaatsvervangend – voor ons deed, maar ook wat er met ons gebeurd is toen we tot geloof kwamen. We zijn met Hem gestorven, begraven, opgewekt en hebben met Hem een plaats gekregen in de hemelse gewesten (Ef.2:6). Wat voor Hem geldt, geldt ook voor ons en zal ook in de toekomst verder uitgewerkt worden. Totale verbondenheid met Christus…

Veel mensen waren onder de indruk van het slot van The Passion 2017. ‘Kan ik iets voor je doen?’ Een uitnodiging van de levende Jezus (‘…volgens de Bijbel was er nog een epiloog…’) aan mensen om Hem toe te laten in hun leven… Tja, de kennismaking met het evangelie moet ergens beginnen en gelukkig kan de Heere hiervoor veel meer dingen gebruiken dan wij ons soms kunnen voorstellen. De vraag die bij mij blijft hangen is hoeveel we al ontdekt hebben van het evangelie als we belijden dat we christen zijn. Ben je al onder de indruk gekomen van het ‘Dit heb ik voor jou gedaan!’ ? Bid of de Heere je ‘verlichte ogen’ wil geven (Ef.1:18) en laat Zijn Woord je leven verlichten.