Uitverkiezing

Je hebt het vast weleens meegemaakt…. Een gezellig en ontspannen samenzijn, waar iemand op een gegeven moment een lastige kwestie ter sprake brengt. Het gesprek wordt ingewikkeld … Dat zelfde kan je overkomen als je het onderwerp ‘uitverkiezing’ ter sprake brengt. Veel mensen ervaren dit als een lastig begrip, wat simpele waarheden ingewikkeld lijkt te maken. De gedachte dat God alles van te voren weet en regelt, roept uiteraard stevige vragen op. Afhankelijk van je opvoeding of theologische wortels kan het woord ‘uitverkiezing’ je ook herinneren aan je worsteling met de vraag: ‘Is het voor mij wel echt mogelijk om een kind van God te worden? Stel dat ik immers niet uitverkoren ben…’

In deze twee preken aandacht voor ‘uitverkiezing’ naar aanleiding van Efeze 1:4. In de eerste preek ga ik in op wat de Bijbel in het algemeen over ‘uitverkiezing’ zegt en in de tweede preek staat de genoemde tekst centraal. In de aantekeningen meer details.

Ik hoop dat dit alles je zal helpen om te beseffen dat het feit dat God ‘verkiest’ alle reden geeft om Hem te danken en te lofprijzen.