Het geheim van Galilea

Waarom verbleef de Heere Jezus tijdens Zijn aardse bediening voornamelijk in Galilea? Waarom kreeg Hij zo vaak met demonen te maken? De antwoorden op deze vragen ontdekken we als we in de Schrift nagaan wat zich eerder in dit gebied heeft afgespeeld. In deze studie (deel 1 en deel 2) een reis door Israëls verleden, met uitzicht op de toekomst. ‘Het volk wat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien’ (Jesaja 9:1). Een hoopvolle boodschap ook voor onze tijd, waarin de aarde steeds verder in geestelijke duisternis wordt gehuld. Wie de Heere wil volgen, zal keuzes moeten én kunnen maken.