Kennis als groeimiddel

Het is Gods verlangen dat wij na onze wedergeboorte zullen opgroeien tot geestelijke volwassenen (Ef.4:13-15). De natuur leert ons dat voor groeien twee dingen nodig zijn: leven en voedsel. Leven + voedsel = groei. Als je niet tot leven gekomen bent, zul je ook niet tot groei komen. Hooguit word je een opgeknapte zondaar. Als je wel tot leven gekomen bent, maar niet de juiste voeding krijgt, zul je ook niet tot groei komen. Ook in Kol.1:3-12 komen we deze combinatie tegen: leven (3-8) + voeding (9) = groei (10-12). In deze zesde preek over ‘Nieuwe ogen’ een verkenning van de betekenis van Kolossenzen 1:9. ‘…Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken┬ádat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht…’