Verleiding en Gods mindset

Het is onmogelijk om een dag te leven zonder dat je met verleidingen geconfronteerd wordt. Onze  krachten, discipline en trucjes schieten tekort om hier voortdurend weerstand tegen te bieden. Kolossenzen 3:1-17 confronteert ons met de waarheid dat er in een christus-leven geen plaats is voor zonde. We krijgen de opdracht om korte metten te maken met oude patronen en de bemoediging dat onze nieuwe mens steeds meer zal worden zoals God dat voor ogen heeft. Uitdagend onderwijs, wat verder gaat dan ja-maars. Gods Woord wijst ons in deze dingen maar één richting: Christus!