Verkenningstocht Numeri

Het boek Numeri is bij veel Bijbellezers niet favoriet om te lezen en te bestuderen. Dat heeft te maken met de opsommingen en getallen die er in voorkomen, met de ogenschijnlijk onsamenhangende inhoud en met de tragiek die in dit Bijbelboek beschreven wordt. Als je echter de moeite neemt om ook dit deel van Gods Woord te bestuderen, dan ontdek je dat Numeri een verrassende boodschap voor ons heeft klaarliggen: een getuigenis over Gods orde en zicht op de toekomst die de HEERE voor Zijn volk Israƫl bereid heeft.
Deze reader beschrijft mijn verkenningstocht door Numeri in het voorjaar van 2018. Het is de basis voor een aantal studies die ik gegevens heb op camping de Sikkenberg (Onstwedde) en op het Gezinskamp (Hengelo). Het accent ligt op de hoofdlijnen en niet (zoals vaker het geval is) op een tekst-voor-tekst bespreking en uitwerking van details. De reader biedt ook handvatten voor het bestuderen van een Bijbelboek in het geheel (boekstudie). De presentatie heb ik gehouden met behulp van PREZI.