Opschuiven

In augustus 2018 trouwde onze oudste dochter, Judith. Een prachtige gebeurtenis, die we als gezin heel intens hebben meegemaakt. Tegelijk is het een hele verandering in ons gezin. We zijn nu ouders van een getrouwde dochter. De plekken aan tafel zijn veranderd. De een-na-oudste thuis is nu de oudste geworden. Er is ook wat geschoven met de slaapkamers van de kinderen. Op een heel aantal gebieden is er iets opgeschoven… Dat bracht ons op de gedachte om hier een nieuw gezinsproject over op te zetten, onder de naam ‘Opschuiven’. Niet alleen in het gezin, maar ook in de gemeente is dit een actueel thema. Opschuiven betekent doorgaans dat je meer verantwoordelijkheid krijgt en dat je plaats maakt voor anderen. De plek die we op een bepaald moment hebben is doorgaans voorbereidingstijd voor een periode daarna. In elke fase van ons leven – ook in het leven met God – wil de Heere iets bereiken. Het is Zijn doel dat we ‘vrucht gaan dragen’.

Later zullen we op de website een verslag plaatsen van dit gezinsproject.