Bastin en Colinda

Wij – Bastin (1973) en Colinda (1975) Romijn – wonen in Gouda en richten ons al vele jaren op toerusting en bemoediging van christenen bij het bestuderen van Gods Woord.

Bastin – vier dagen per week werkzaam in het onderwijs (SO-gedrag) – spreekt met regelmaat in samenkomsten en geeft ook les aan een Bijbelschool. Colinda – werkzaam in en vanuit het huis – richt zich specifiek op het gesprek met vrouwen(groepen) en pastorale begeleiding van vrouwen. Samen met onze vijf kinderen verlangen we ernaar om een gezin te zijn en te blijven in dienstbaarheid aan de Heere.

Thema’s rondom gezin, geloofopvoeding en huwelijk hebben in het bijzonder ons hart. Vandaar dat we ons ook graag inzetten voor activiteiten die matchen met ons gezin.