Bastin en Colinda

Bastin (1973) en Colinda (1975) wonen in Gouda en richten zich al vele jaren op toerusting en bemoediging van christenen (en jonge mensen in het bijzonder) bij het bestuderen van Gods Woord. Thema’s rondom gezin, geloofopvoeding en huwelijk hebben in het bijzonder hun hart. Vandaar ook dat ze zich ook graag inzetten voor activiteiten die ze als gezin of vanuit hun huis kunnen doen.

Bastin – vier dagen per week werkzaam in het onderwijs (SO-gedrag) – spreekt met regelmaat in samenkomsten of op studiebijeenkomsten en geeft ook les aan een Bijbelschool. Colinda – werkzaam in en vanuit het huis – richt zich specifiek op het gesprek met vrouwen(groepen) en pastorale begeleiding van vrouwen. Samen met hun vijf kinderen verlangen ze ernaar om een gezin te zijn en te blijven in dienstbaarheid aan de Heere.