KOSMOS projecten

Onderwijsmethodiek

KOSMOS is een methodiek op het terrein van wereldoriëntatie, levensbeschouwing en persoonlijke vorming, die vanuit de onderwijspraktijk ontstaan is.

Het Griekse woord KOSMOS staat voor de ordening van alles wat zich in het heelal bevindt. De KOSMOS projecten hebben een creationistisch uitgangspunt, omdat de verbinding gemaakt wordt met het allesomvattende kader van Gods scheppingsorde. KOSMOS projecten ontstaan rondom een thema of fenomeen uit onze leefwereld. Van daaruit worden verbanden gelegd naar allerlei kennisgebieden en vaardigheden. Gedurende het project dring je dieper door tot de samenhang en ordening van de dingen en kom je tot een uitwerking tot op handelingsniveau. 

Gedurende een KOSMOS project werk je vakdoorbrekend. Hoe verder je in het project komt, hoe meer je koppelingen kunt leggen met allerlei kennisgebieden en vakken zoals wereldoriëntatie, SOVA, burgerschapskunde en creatieve vakken. Je werkt buiten de leerlijnen om, maar het is goed mogelijk om lessen uit bestaande lesmethoden in te voegen in het project.

Hoewel de KOSMOS projecten een uniek karakter hebben, zijn ze ook verbonden met bekende onderwijsconcepten, zoals die van Thematisch werken en Exemplarisch onderwijs.

Samenwerking tussen leerkracht en leerling

Bij een KOSMOS project speelt de leerkracht een centrale rol in het leerproces. Dat begint bij het gemotiveerd raken voor het uitwerken van een thema met je leerlingen en de bereidheid om (gedurende een periode) de veilige kaders van je lesboeken los te laten en (extra) inzet te leveren voor de ‘ontdekkingsreis’ die je met hen wilt maken. Vanuit het ‘zicht’ wat je op de materie hebt, kun je leervragen stellen, inbreng van de leerlingen benutten, informatie toevoegen, onderdelen afronden, maar ook ruimte geven aan nieuwe impulsen. Als leerkracht moet je ‘boven de stof staan’, om zo ook je leerlingen verder te kunnen brengen dan wat ze zelf kunnen bedenken.

Tegelijk zijn bij een KOSMOS project de leerlingen partners in het leerproces. De manier waarop je de dialoog met hen aangaat is bepalend voor de mate waarop de leerlingen zich uitgedaagd voelen en competentie ervaren om mee te gaan denken in het project. Hoe meer de leerlingen thuis raken in het project, hoe meer verantwoordelijkheid en initiatief ze zullen tonen in het verrijken ervan.

Vormgeving

PREZI (www.prezi.com) biedt bruikbare mogelijkheden om het leerproces binnen een KOSMOS project op een beeldende wijze zichtbaar maken. Het uitbreidende werkveld is op internet benaderbaar en dus overal te bekijken, waardoor leerlingen het ook thuis kunnen laten zien en het denkproces ook buiten schooltijden door kan gaan. Het eindresultaat is downloadbaar, waardoor het complete project ook na afronding als herinnering voor de leerlingen beschikbaar blijft.

Onderaan op deze pagina zijn de PREZI werkvelden van de KOSMOS projecten te bekijken.

Collega’s enthousiasmeren

Behalve dat ik zelf bezig blijf met het ontwikkelen van KOSMOS projecten, vind ik het belangrijk om collega-leerkrachten te stimuleren om dit ook te gaan doen. Een voorbeeld hiervan is de contactgroep, waarin we met een groep gemotiveerde leerkrachten (in opleiding) een opzet maken voor een nieuw project en de uitwerking daarvan ook met elkaar delen. Thema’s die hierbij aan de orde kunnen komen, zijn:

  • de keuze maken voor een rijke context ofwel thema
  • de betekenis van het thema in de Bijbel verkennen
  • brainstormen over mogelijke associatielijnen
  • het bepalen van het startpunt
  • het formuleren van leervragen
  • visuele vormgeving

Voorbeelden van KOSMOS werkvelden (PREZI)