JUNIOR gezinsprojecten

Je wilt graag met je kinderen in gesprek over de Bijbel en de keuzes die je in het gezin maakt bouwen op Bijbelse principes. Maar hoe pak je dat aan? Hoe kunnen we het ook zo regelen dat je niet steeds ‘het wiel hoeft uit te vinden’? Als je in de buurt van Gouda woont, zijn de JUNIOR gezinsprojecten misschien iets voor jou om bij aan te haken. Woon je verder weg, dan hopen we je met dit project te inspireren om ook zoiets te gaan doen.

Themadozen

Bij JUNIOR gezinsprojecten werken we met themadozen; een uitwisseling van geteste ideeën tussen gezinnen, verpakt in een compacte doos (formaat schoenendoos). We zetten in op kinderen tussen 4 en 12 jaar en proberen bij iedere doos het materiaal zo breed mogelijk inzetbaar te maken.

In de themadoos vind je ideeën en wat materialen om in het gezin het gesprek over een thema op gang te brengen. Dat kunnen thema’s zijn op het gebied van geloofstoerusting met een link naar het dagelijks leven, maar ook praktische thema’s met een link naar de Bijbel. Zowel gesprek als doe-activiteiten komen aan bod. De praktische uitwerking is gericht op persoonlijk geloof, gezin, gemeente en maatschappij. Het aangeboden materiaal is geen kant-en-klare handleiding met systematisch onderwijs, maar materiaal wat vooral bedoeld is om aan de slag te kunnen en verder ruimte te laten voor je eigen creativiteit.

Uitbreiding van  themadozen

Je kunt een themadoos twee maanden lang gebruiken, met als enige ‘verplichting’ om 1x per jaar (vaker mag natuurlijk ook) zelf een doos met een zelf bedacht en getest thema aan de verzameling toe te voegen. De dozen blijven eigendom van de gezinnen die ze maken.

Op deze manier we aan een verzameling themadozen die we als onderlinge handreiking en bemoediging aan elkaar kunnen doorgeven.

Van tijd tot tijd worden er JUNIOR avonden gehouden, waarin we met ouders brainstormen rondom thema’s en elkaar ook bemoedigen en toerusten met betrekking tot (geloofs)opvoeding. Thema’s die al aan bod kwamen, zijn: ‘Nee zeggen’, ‘Eerst het hart en dan het handelen’, ‘Wat hebben je kinderen aan onderwijs nodig?’

Werkwijze in het gezin

Vraag een themadoos aan als je weet dat je een aantal weken lang de tijd hebt om met een gezinsproject aan de slag te gaan. Het contact over de themadozen regelen we per groepsapp. Interesse? Neem contact met ons op via hemels-brood@solconmail.nl. Transport regelen we onderling.

Je verkent wat er in de themadoos zit en bepaalt waarmee je gaat starten. Daarna ga je aan de slag. Al doende zullen er nieuwe ideeën ontstaan. Maak er vooral je eigen gezinsproject van.

Maak thuis (bij voorkeur in de woonkamer of in de buurt van de eettafel) een plek vrij om dingen op te kunnen hangen (prikbord, whiteboard o.i.d.). Neem tijdens het project ook foto’s, om zo de herinneringen aan deze waardevolle gezinsmomenten vast te leggen.

Je ervaring met het behandelde thema beschrijf je kort in een bijgevoegd schriftje.

BESCHIKBAAR ‘Hekjes van liefde’ (leeftijd 6-10 jaar)

Het gezinsproject ‘Hekjes van liefde’ gaat over regels in het gezin. Met de materialen in de themadoos ontdekken we waarom er regels zijn en waarom ze ook zo belangrijk zijn, niet alleen voor mensen maar ook voor de Heere God. We gaan weer op een frisse manier verder met regels in ons huis.

BESCHIKBAAR ‘Vlinders’ (leeftijd vanaf 3 jaar)

Het gezinsproject ‘Vlinders’ helpt je om lekker te genieten van de natuur. Met zoekkaarten en vergrootglazen gaan we op zoek naar vlinders en komen we veel te weten over deze prachtige insecten en hoe we ze een plekje kunnen geven in onze omgeving. Vlinders leren ons ook een belangrijk lesje over het leven met de Heere God.

BESCHIKBAAR ‘De oude tempel’ (voor tieners)

In deze themadoos vind je een maquette van de tempel van Salomo, uitgevoerd in LEGO, met daarbij de belangrijkste voorwerpen die bij deze tempel hoorden. Bij dit gezinsproject kun je niet alleen ontdekken wat alles rondom de tempeldienst tóen betekende, maar ook een vergelijking maken met de tijd waarin wij leven, of op zoek gaan naar informatie over de tempel die er in de toekomst zal komen. De maquette en de losse voorwerpen zijn niet tot in detail afgewerkt, omdat het leerelement juist zit in het samen opzoeken van hoe alles er uit zag en waar het voor bedoeld was. Dit project is een stimulans om samen te ‘graven’ in de Bijbel en aanvullende bronnen.

BESCHIKBAAR ‘Huisjesslakken’ (leeftijd 6 – 12 jaar)

Met deze themadoos nemen we een kijkje in het bijzondere leven van slakken. Je kunt er samen buiten mee aan de slag zodra de slakken zich weer laten zien (voorjaar t/m herfst). Grote kans dat je binnenkort heel anders over slakken denkt. De slak heeft ook voor ons een paar nadenkers klaarliggen.Ontdek het allemaal met deze doos, vol met doe-kaarten, zoekbladen, echte slakkenhuizen en meer.

BESCHIKBAAR ‘Dino’s in de Eden’ (leeftijd 6-12 jaar)

Onze kinderen kunnen al heel jong te maken krijgen met informatie die gebaseerd is op de evolutietheorie. Ook dino’s komen steeds vaker en vroeger voor in speelgoed, films en games. Deze themadoos helpt je om hierover in gesprek te gaan aan de hand van aansprekende opdrachten rondom een open Bijbel. In de doos zit veel beeldmateriaal en uiteraard ontbreken ook plastic modellen van dino’s niet.

BESCHIKBAAR ‘Sterren kijken’ (tieners)

Via deze link kun je kun je de materialen bekijken, beluisteren en downloaden waarmee je jezelf kunt trainen in het leren van namen van sterrenbeelden en sterren. Een aanrader voor tieners die verder willen doordenken over de sterrenhemel en het heelal. De mooiste ontdekking doe je als je begrijpt waarom God de sterren gemaakt heeft.

BESCHIKBAAR ‘Op reis met Jezus’ (leeftijd 8-12 jaar)

Wie de kinderen wil laten kennis maken met de tijd waarin Jezus op aarde leefde, heeft met deze doos prachtig materiaal in handen. Door middel van gesprekstips en aan de hand van kaarten, tijdlijnen en ander prachtig beeldmateriaal raken kinderen thuis in de wereld van de Evangeliën. Centraal in dit onderwijs staat de persoon van Jezus; voorzeggingen in het Oude Testament, Zijn jeugd, bediening en boodschap.

BESCHIKBAAR ‘Buitengewoon’ (leeftijd 5-10 jaar)

Is het echt of nep? Het is spectaculair… maar komt het van God of niet? Met deze vragen maken kinderen kennis aan de hand van vier thema’s: wonderen, genezing, echt of nep en magie. Een doos met daarin leuke proefjes en goede nadenkers.

BESCHIKBAAR ‘Keuzes maken’ (groep 8 en hoger)

Ieder kind zal in toenemende mate moeten leren om goede keuzes te maken. Dit project is afgestemd op de keuzes waarmee tieners te maken krijgen en kan gebruikt worden als voorbereiding op de overgang naar het voortgezet onderwijs, maar ook voor oudere tieners. Dit materiaal wil je stimuleren om er als ouders een stukje toerusting van te maken wat op dit moment nodig is voor jouw kind. Tegelijk is het een leuke ‘spiegel’ voor jezelf.

BESCHIKBAAR ‘Gemeente zijn naar Gods idee’ (oudere tieners)

Met deze doos vol cartoons en uitspraken kun je met jongeren in gesprek gaan over gemeente zijn en kom je eens op een andere manier terecht bij Bijbels onderwijs hierover. De afbeeldingen leggen doorgaans de vinger bij hoe het niet moet en helpen je om na te denken over hoe God Zijn gemeente bedoeld heeft. Een mooi middel om ook in te zetten als deelname aan het gemeenteleven in het gezin tot discussies leidt.

BESCHIKBAAR ‘Schatten verzamelen’ (leeftijd 5-10 jaar)

Kinderen zijn niet altijd direct te porren voor het thema wat je als ouders voor hen in gedachten hebt… Deze themadoos sluit echter direct aan bij een behoefte van vrijwel de meeste kinderen: verzamelen. Via verzamelen en zoeken in het algemeen is er een mooie brug te leggen naar het zoeken van interessante feitjes ofwel schatten in de Bijbel. God biedt ons in de Bijbel ook Zijn grootste Schat aan. Hij is ook op zoek naar ons. Deze themadoos is verpakt als houten boek, compleet en al met slot. Een leuke aandachtstrekker voor de kinderen.

BESCHIKBAAR ‘Een huis voor God’ (leeftijd 6-12 jaar) 

Vanuit het verlangen dat ons huis een plek zal zijn waar we samen God kunnen dienen en daarvan ook kunnen getuigen naar anderen, praten we aan de hand van een eenvoudig houten huisje met kamers over verschillende thema’s, zoals: hoe we als gezin samen leven (de woonkamer), hoe het staat met de gastvrijheid en vriendschap (de gang), waarmee we ons lichamelijk maar ook geestelijk voeden (de keuken). Voor ieder thema zijn er gesprekskaartjes voor het gezin, maar ook voor de ouders apart. Dit thema kan met een soort tweede ronde verdiept worden voor oudere tieners, door de thema’s uit het huis toe te passen op je persoonlijke leven.

BESCHIKBAAR ‘Spoorzoeken’ (jonge kinderen t/m tieners)

Spoorzoeken… welk kind vindt dat niet leuk?! Sporen dagen altijd uit tot zoeken. Van wie of wat is dit spoor? Waar gaat het heen? Volg het spoor! Bij dit project kun je veel leuke activiteiten bedenken, binnen en buiten. Sporen kun je niet alleen volgen, maar ook zelf maken. Zowel jonge als oudere kinderen kunnen meedoen; de oudere soms ook om de jongere te helpen. Veel activiteiten kun je ook heel goed als gezinnen samen doen. Het grote doel van dit project is dat we meer gaan ontdekken in de Bijbel over Jezus Christus. Hij is de hoofdpersoon in de Bijbel en we komen Hem overal tegen… als je maar goed zoekt.