Bastin en Colinda

Wij – Bastin (1973) en Colinda (1975) Romijn – wonen in Gouda en richten ons al vele jaren op toerusting en bemoediging van christenen bij het bestuderen van Gods Woord.

Bastin – 26 jaar lang werkzaam in het speciaal onderwijs en nu coach en docent bij Kei in de klas – spreekt met regelmaat in samenkomsten en geeft ook les aan een Bijbelschool. Colinda – werkzaam in de GGZ – richt zich specifiek op het gesprek met vrouwen(groepen) en pastorale begeleiding van vrouwen. Samen met onze vijf kinderen verlangen we ernaar om een gezin te zijn en te blijven in dienstbaarheid aan de Heere.

Thema’s rondom gezin, geloofopvoeding en huwelijk hebben in het bijzonder ons hart. Vandaar dat we ons ook graag inzetten voor activiteiten die matchen met ons gezin.