Bijbelcursus

Van tijd tot tijd wordt er in Gouda een korte cursus Bijbeluitleg (3 avonden) aangeboden. Deze cursus is bestemd voor iedereen die graag wil groeien in het zelfstandig onderzoeken van de Bijbel en wordt gegeven door Bastin.

SCHGRProgramma en opzet

In les 1 denken we na over de tradities die er zijn op het gebied van Bijbeluitleg, over onze eigen achtergrond daarin en over de manier waarop we tot op heden de Bijbel lezen en bestuderen. We verkennen wat de Bijbel zelf zegt over Bijbelgebruik. Er worden tools aangereikt om de fase van het Bijbellezen mee te verrijken en om gericht te kunnen observeren. We sluiten af met een huiswerkopdracht die in les 2 zal worden besproken.

In les 2 verdiepen we ons in de wijze waarop er in de tekst nadruk wordt gelegd op bepaalde zaken en hoe ons dit helpt om een beter zicht te krijgen op de betekenis. We zoomen in op de structuur van de tekst en nemen deze kennis ook mee bij het bespreken van de huiswerkopdracht. We sluiten opnieuw af met een huiswerkopdracht voor de volgende les.

In les 3 gaan we aan de slag met het begrip context en zoomen we in op de heilshistorische context. Meer zicht hierop helpt ons niet alleen om teksten die elkaar ogenschijnlijk tegenspreken te begrijpen, maar brengt ons ook bij de vraag in hoeverre we als gelovige leven in overeenstemming met Gods openbaring en hoe we teksten wel of niet kunnen toepassen op ons eigen leven. We gebruiken deze kennis bij het bespreken van de huiswerkopdracht.

Kenmerkend voor deze cursus is de interactieve setting met een mix tussen kennisoverdracht en gesprek. We delen hoe we omgaan met het bestuderen van de Bijbel en worden op een positieve manier geprikkeld om daarin verder te groeien. De kennis die in de lessen wordt behandeld verschilt van de inhoud van de readers die na afloop worden uitgedeeld. De readers geven extra informatie. Er is niet alleen aandacht voor feitenkennis en de ‘techniek’ van het Bijbellezen, maar ook voor ons gedrag en groei in het leven met de Heere. De cursus is toegankelijk voor mensen met een verschillende achtergrond in kennis en vaardigheden.

Plaats en tijd

We kiezen voor een kleinschalige opzet, in huiskamersfeer. De cursuslocatie bevindt zich (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) in Gouda, bij ons thuis of in een zaaltje hier vlakbij.

De inloop is vanaf 19.15 uur en we starten stipt om 19.30 uur. Het eerste lesblok duurt van 19.30 – 20.30 uur. Het tweede lesblok duurt van 20.45 – 21.45 uur.

We verzamelen de aanmeldingen van geïnteresseerden en nemen na verloop van tijd contact met hen op over de te plannen data.

Deelnemerskosten

De deelnemersprijs voor deze cursus is (enigszins afhankelijk van de groepsgrootte) €45,00.

Aanmelding en contact

Aanmeldingen en reacties zijn welkom via hemels-brood@solconmail.nl of onderaan deze pagina.

Reacties van deelnemers op deze cursus (voorheen Schatgraven genoemd)

 • De periode waarin wij Schatgraven hebben gevolgd was een intensieve tijd waarin we de Bijbel in zijn gedoken op een manier die we nog niet kenden. Taallessen afgewisseld met kerkgeschiedenislessen, het belang van goed lezen, het bestuderen van de context van een bijbelgedeelte en het structureren van wat je leest; stuk voor stuk belangrijke thema’s die voorbij kwamen. Voor mij was het heel veel informatie, ik zou de cursus gerust nog een keer volgen omdat ik de opdrachten nu meer helder heb en het dan voor mezelf wat beter kan ordenen.
 • Ik vind het traject een aanrader als je graag in alle hoeken van de Bijbel wilt duiken maar niet weet hoe je er moet komen! Heel waardevol!
 • Het is heel mooi om onder jouw leiding je kennis over de Bijbel en zijn Hoofdpersoon te delen en te vergroten, zowel op theologisch als op geestelijk gebied.
 • Ik heb er erg van genoten. het was echt een avond voor mij, waarin ik weer nieuwe inzichten kon leren en bekende “dingen” opnieuw hoorde en door jou soms uit een andere hoek werden belicht. Ik vond het geweldig om tussen een groep mensen te zitten die verlangend naar meer zijn, meer kennis en inzicht te krijgen in Gods Woord en die graag bereid zijn om het hun fundament te versterken. De informatie die je uitdeelde aan het einde van de avond vond ik fijn. De eerlijkheid gebiedt dat ik het meeste nog door moet lezen, maar ik weet waar ik het opgeborgen heb. Er waren momenten dat ik meer gesprek zou willen maar ik besef dat dit ten koste gaat van uitleg van jouw kant, en dat de manier waarop je het nu hebt gedaan waarschijnlijk het meest effectief is voor overdracht van kennis.
 • Schatgraven was een hulpmiddel in mijn zoektocht naar waarheid, nuchterheid, kennis. Ik vond de lessen boeiend en ze gaven stof tot nadenken. Ik vond het wel veel. Veel nieuwe informatie, veel dingen om ook te laten bezinken. Dat ervaar ik echter niet als negatief, ik denk alleen dat ik in de toekomst het gerust nog een keer zou willen volgen om dingen te leren die ik nu gemist heb. Verder goed uitgelegd, fijne voorbeelden. Als ik een tip moet geven… misschien iets minder ‘gevaarlijke’ onderwerpen aansnijden om mensen te prikkelen, zeker als mensen nog weinig ervaring hebben met het onderzoeken.
 • Mijn eerste zin: een zegen om met zoveel jonge mensen rond de Bijbel bezig te mogen zijn, dat Woord te mogen openen en ook te mogen leren daarin te zoeken en te graven. Mijn tweede zin: Schatgraven! Dat was het, helemaal. Het gaat niet vanzelf, dat onderzoeken van het Woord. Het kost moeite en inspanning. Zweet en hard werken. Maar het goud ligt er al in verborgen, de schat die diep in dat Woord verborgen is.
 • Al redelijk veel jaren ontvang ik Bijbels onderwijs van jou. Ook al eerder een schatgraven cursus. Opnieuw vond ik het erg verrijkend. Je manier van onderwijzen vind ik prettig. Je bent blij en vindt het mooi wat wij zelf vinden in de bijbel. Daarmee moedig je mij (en hopelijk de anderen ook) aan om verder te zoeken, op zoek te gaan naar de schatten in de bijbel. Door deze cursus heb ik weer geleerd hoe je de bijbel kunt lezen. Ik vind het ontzettend mooi om de diepte in de bijbel te ontdekken. In de teksten zit zoveel rijkdom die je in eerste instantie niet leest. Daar moet je voor graven, de tijd voor nemen.
 • Dit jaar waren de ontdekkingen in het OT voor mij het grootst. De linken die het OT heeft met het NT en met de tijd van nu. Wat zit er veel in wat voor ons van toepassing is. Alle beloften die nog in vervulling moeten gaan. Neem de laatste avond over Koningen. Het is goed om ons bewust te zijn van de positie die we hier op aarde al hebben. Ook deze positie is tijdens één van de avonden langs gekomen. Veel te weinig sta ik daar bij stil. Als je me vraagt wat mij het meest heeft opgeleverd, dan is het dit: door alle nieuwe kennis en inzichten krijg je steeds meer te zien wie God is. Ik sta versteld van zijn wijsheid, elke keer weer. Het geeft mij vertrouwen om mijn hele leven in Zijn handen te leggen, want er is geen wijzer God dan Hij. In elk hoofdstuk leren we van God en wordt er naar Jezus gewezen. Alle kennis is mooi, maar waar dient het toe. Doordat je meer weet, heb je nog meer redenen om Hem te prijzen en te loven! Dit alles roept een verlangen op om dicht bij Hem te lezen en tegelijkertijd een schaamte omdat ik er zo weinig van terechtbreng. Absoluut heb ik iedere minuut Jezus nodig.
 • Met recht Schat-graven! Door schatgraven is het woord van God mij nog meer en meer tot een grote schat geworden. En daardoor heen is God voor mij groter en heerlijker geworden. Graven deden we ook, elke Bijbelstudie avond weer. Ik heb ervan genoten om te ontdekken dat God zoveel meer tegen ons zegt dan we in eerst instantie zouden lezen. Prachtig vond ik het om nieuwe lijnen en structuren te ontdekken, op zoek te gaan naar signaal woorden en aan een tekst vragen te mogen stellen! Het heeft mij geleerd om niet zomaar tevreden te zijn met dat wat ik lees. Het nadeel is wel dat het besmettelijk is 🙂 Even snel lezen is er niet meer bij! Daar ben ik blij om. Omdat ik geloof dat God niets liever wil dan zich zelf te laten zien door het Woord heen wat Hij ons gegeven heeft. En ik ben ervan overtuigd dat hoe dieper je graag hoe dieper je God leert kennen.
 • Ik heb de cursus als heel waardevol ervaren. Door deze cursus heb ik geleerd om veel meer uit een Bijbelgedeelte/tekst te kunnen halen en veel breder te kijken dan ik tot nu toe deed. Soms heb ik wel het idee dat ik nog helemaal aan het begin sta, als ik dan zie wat jij uit een Bijbelgedeelte haalt en wat ik er zelf uit haal. Ik hoop en bid dat dit mag groeien bij mij door gebruik te blijven maken van de kennis die ik heb opgedaan tijdens deze cursus. Tegelijk wil ik me ervan bewust blijven wat je tijdens één van de eerste avonden benadrukte: Bijbel lezen gaat niet allereerst om: Wat kan ik er voor mezelf uit halen?, maar om Christus: Wat leer ik in dit gedeelte over de Heere en Zijn plan?
 • Ten opzichte van de voorgaande jaren Schatgraven bij jullie thuis vond ik de inslag van dit seizoen theoretischer. Met theoretischer bedoel ik: in de studies werden er veel lijnen, verbanden, invalshoeken benoemd. Op hoog niveau mijns inziens. Hiermee ben ik wederom uitgedaagd om vanuit een helicopterview te kijken. Doordat je vanuit dit niveau Bijbelstudie doet maakt het voor mij soms ook bijna abstract. Ik merk dat ik snel geneigd ben toe te willen passen. Deze bijbelstudie daagt uit om dit niet snel te doen, wat voor mij een goede reminder is. Bijvoorbeeld over de eeuwigheid / eeuwen / tijden wist ik wel wat, maar een bijbelstudie daarover is best pittige kost. Concluderend: ik ben weer uitgedaagd en ga dit doorzetten in mijn persoonlijke bijbelstudie.
 • Ik vond de cursus echt waardevol. Het heeft me laten zien hoe goed het is om zelf de Bijbel goed te lezen en er zijn daar veel handvaten voor gegeven. Ook heb ik me verbaasd dat er zoveel meer schatten in de Bijbel te vinden zijn als ik van tevoren dacht.
 • Bedankt voor alles wat je hebt aangereikt. Wij geven ons alvast op om de cursus nogmaals te doen.
  Wat mij betreft erg fijn dat je redelijk droge stof hebt opgefrist met praktische aanvulling (bijvoorbeeld schema’s en overzichten). Voor mij helpt dat echt.